วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาทั้งการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) #โรงเรียนวัดคลองขวาง