สามารถสมัครออนไลน์ได้

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/…/1L_gxZZBA9d1M…/view…

2.เอกสารและหลักที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (ตามหัวข้อที่ 5) ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และทำสแกนไฟล์หลักฐานทุกฉบับ ให้ครบถ้วน

3.ส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดมาที่ kksc346@gmail.com

หมายเหตุ หากส่งมาแล้วรบกวนทักข้อความแจ้งแอดมินในเพจโรงเรียนด้วยนะคะ