สามารถสมัครออนไลน์ได้
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร
2.เอกสารและหลักที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (ตามหัวข้อที่ 5) ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และทำสแกนไฟล์หลักฐานทุกฉบับ ให้ครบถ้วน
3.ส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดมาที่ klongkwang@klongkwang.ac.th

หมายเหตุ หากส่งมาแล้วรบกวนทักข้อความแจ้งแอดมินในเพจโรงเรียนด้วยนะคะ