วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นำโดย นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/365313222_732696482201960_2601059115489922360_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=xjHFGGVToxUAX__jHdb&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=00_AfD-a7JrfJzYga3I7T5wAt8aaP4NMbO5O5-kRMABEvitFA&oe=64FC76C0