วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) นำโดยนายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย“ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ประธานในพิธีได้ถวายเครื่องสักระและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ KlongKwang.school