วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครู สภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการถวายเครื่องสักการะ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติ พระกรณียกิจ พระคติธรรม พระเกียรติคุณ