รู้ไหม? ว่าการตีตราทำให้ผู้เสพได้รับผลเสียมากขึ้น

หยุดทำร้ายผู้เสพด้วยการตีตรา

#26มิถุนาวันต่อต้านยาเสพติดโลก

#หยุดตีตราหยุดทำร้าย

#cydotthxyouthsaynodrug

#cydotthailland

#ONCB

#แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386