วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ​ นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครู สภานักเรียน และนักเรียนตัวแทน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยท่านผู้อำนวยการจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก​ ประจำปี​ 2566​ จากรัฐมนตรีว่าาการกระทรวงศึกษาธิการ นางตรีนุช เทียนทอง และนำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด สภานักเรียนกล่าวให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด กิจกรรมการแสดงชุด “JUST SAY NO” โดยนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 และกิจกรรมการจัดบอร์ดห้องเรียนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยคณะครูและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ KlongKwang.school