วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ และการประกวดจัดบอร์ด เนื่องในวันไหว้ครู โดยมี นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)