กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) วันที่ 2 มิถุนายน 2566

📌คะแนนเสียง
👉 เบอร์ 1 พรรควิสัยทัศน์ก้าวไกล 144 คะแนน
👉 เบอร์ 2 พรรค Stephanie 319 คะแนน
👉เบอร์ 3 พรรคเพื่อน้องพร้อมเพื่อพัฒนา 125 คะแนน
👉 ไม่ลงคะแนนเสียง 6 คะแนน
👉 บัตรเสีย 14 ใบ

📣ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
ชนะการเลือกตั้ง คือ หมายเลข 2 ด.ญ.นิศาชล บุญห่อ ม.3/2 พรรค Stephanie ขอแสดงความยินดีและขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ