ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ประจำปีการศึกษา 2566 มีทั้งหมด 3 พรรค

เบอร์ 1. พรรควิสัยทัศน์ก้าวไกล

เบอร์ 2. พรรคStephanie

เบอร์ 3. พรรคเพื่อน้องพร้อมเพื่อพัฒนา

📢 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 🟣🟡💜💛