ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1012230036

รหัส Smis 8 หลัก : 12020046

รหัส Obec 6 หลัก : 230036

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat Klong Kwang(ChaRoonChon RartBumRoong)

ที่อยู่ : เลขที่ 34 หมู่ที่  6  บ้านคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โทรศัพท์ : 021471825

ระดับที่เปิดสอน : ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 26 พฤษภาคม 2476

อีเมล์ : kksc346@gmail.com

เว็บไซต์ : www.klongkwang.ac.th

Facebook : @watklongkawang

กลุ่มโรงเรียน :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คลองขวาง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 30 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 7 กม.